คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกวดภาพถ่าย
กิจกรรมปี 2566

08 ก.พ. 2566

18 ก.พ. 2566

ประกวดภาพถ่าย

598 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขัวศิลปะ ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมส่งภาพ ประกวดภาพถ่าย

มูลค่ากว่า 50,000 บาท ภายใต้หัวข้อ “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงราย”

  • รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท/ โล่/เกียรติบัตร
  • รองอันดับหนึ่ง 10,000 บาท/โล่/เกียรติบัตร
  • รองอันดับสอง 7,000 บาท /โล่/เกียรติบัตร
  • ชมเชย 2 รางวัล 5,000 บาท/ เกียรติบัตร

 

โดยกฎกติกาดังนี้

1. ผู้ข้าประกวดเป็นบุคคลทั่วไป นักท่องเที่ยว ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา พำนักอยู่ในประเทศไทย

2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดกำหนดให้เป็นภาพที่ถ่ายขึ้นบริเวณ wall art ย่านสร้างสรรค์ศิลปะ

ร่วมสมัยเมืองเชียงราย บริเวณเชิงสะพานขัวพญามังราย(ฝั่งตัวเมืองเชียงราย/ชุมชนกาะลอย) 

มีทั้งหมด 3 ด้าน ที่ศิลปินเชียงรายได้สร้างสรรค์ขึ้นมา (แผนที่ตามแนบ QR CODE)

3. ภาพถ่ายสื่อถึงการประชาสัมพันธ์พื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะที่เป็นแลนด์มาร์คพื้นที่เชียงราย

ไม่จำกัดว่าจะเป็นภาพทิวทัศน์ของสถานที่ ภาพบุคคลกับสถานที่ หรือเทคนิคการสื่อสารอื่นๆ 

ที่แสดงให้เห็นความสำคัญของสถานที่ดังกล่าว แต่จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายขึ้นจริง 

ณ สถานที่ดังกล่าว ไม่ใช้เทคนิคการตัดต่อภาพ/ตัดปะ

4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถ่ายไว้ไม่เกินกว่า 1 เดือน นับจากวันที่ส่งภาพเข้าประกวด

5. รายละเอียดความชัดเจนของไฟล์ภาพ JPG ต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 MB

6. ส่งภาพถ่ายมายังช่องทาง google forms https://forms.gle/hVTJkpXF1TLXVJJP6

7. กำหนดวันส่งภาพถ่าย วันนี้ – 18 กุมภาพันธ์ 2566

8. ประกาศผลวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 รับมอบรางวัล 24 กุมภาพันธ์ 2566 

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย

9. เปิดนิทรรศการภาพถ่าย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) 

ในงาน Chiangrai art festival 2023 วันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566

10. ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดในโครงการอื่นใด และเป็นภาพที่ท่านถ่ายด้วยตัวท่านเอง 

ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์จากที่อื่นใด หากพบว่าเป็นภาพที่เคยส่งเข้าประกวด หรือละเมิดลิขสิทธิ์ 

ทางผู้จัดจะตัดสิทธิ์ในการแข่งขันโดยทันที และเรียกคืนเงินรางวัล รวมถึงมีสิทธิ์ดำเนินการ

ทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ กับเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม

11. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมขัวศิลปะ สามารถนำไปเผยแพร่

เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านศิลปะได้

12. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการประกวดเพิ่มเติม โทร. 053 – 166 623 

 

วันที่สร้าง : 03 กุมภาพันธ์ 2566

0

แบ่งปัน

08 ก.พ. 2566 - 18 ก.พ. 2566

551 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน
ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ : 088-418 5431 / 053-166 623

โทรสาร :