คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

โปรโมชั่นทั้งหมด

  1. หน้าแรก
  2.    >   โปรโมชั่นทั้งหมด
  3.    >   Zoo Lovers Society of Thailand

Zoo Lovers Society of Thailand

27 ม.ค. 2566 - 31 ม.ค. 2566

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

522 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนสมัครสมาชิก


สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย Zoo Lovers Society of Thailand


 


สิทธิประโยชน์  • สมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์และผู้ติดตาม มีสิทธิ์เข้าเที่ยวชมสวนสัตว์


ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ได้ทุกแห่ง   • สมาชิกมีสิทธิ์ขอวิทยากรนำชมได้ ในกรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป


โดยแจ้งล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่สโมสรฯ  • สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดจากร้านค้าในสวนสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการกับสโมสรฯ

  • สมาชิกมีสิทธิ์ขอคำปรึกษาการเลียงหรือพยาบาลสัตว์

  • สมาชิกประเภทครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับสติ๊กเกอร์รถยนต์

  • คณะกรรมการสโมสรผู้รักสวนสัตว์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิ


และประโยชน์ของสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 


หมายเหตุ


**** กรุณาแสดงบัตรสมาชิกควบคู่กับบัตรประชาชนทุกครั้ง


****** บัตรนี้ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้


 


ประเภทสมาชิก และค่าสมาชิก


(1) สมาชิกประเภทเยาวชน มีอายุต่ำ 18 ปี อัตราค่าสมาชิก 100 ต่อปี


(2) สมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป มีอายุตั้งแต่ 18-55 ปี (2 ท่าน ต่อวัน)


อัตราค่าสมาชิก 500 บาท ต่อปี เที่ยวสวนสัตว์ฟรี 6 แห่ง ไม่จำกัดครั้ง 


(3) สมาชิกประเภทครอบครัว (5 คน พร้อมรถยนต์ 1 คัน ต่อวัน)


อัตราค่าสมาชิก 2,000 บาท ต่อ 2 ปี เที่ยวสวนสัตว์ฟรี 6 แห่ง ไม่จำกัดครั้ง 


 


สนใจสมัคร สมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์ใน QR Code 


หรือกดเข้า link นี้  https://forms.gle/ciHMFMkvELSeoudj7


 


รายชื่อสวนสัตว์ที่เข้าเที่ยวได้**


สวนสัตว์เชียงใหม่ / สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี / สวนสัตว์นครราสีมา 


สวนสัตว์สงขลา / สวนสัตว์อุบลราชธานี / สวนสัตว์ขอนแก่น 

วันที่สร้าง : 27 มกราคม 2566

0

แบ่งปัน