คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   OCAC REGIONAL GALLERIES
กิจกรรมปี 2566

25 ม.ค. 2566

26 ม.ค. 2566

OCAC REGIONAL GALLERIES

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

392 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์

เพื่อเผยแพร่และพัฒนาศักยภาพหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค 

ภายใต้โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำปี 2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ผ่านระบบ Zoom

12:30 น. กล่าวเปิดการเสวนา 

โดยนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

13:00 - 14:00 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ "อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของหอศิลป์ พื้นที่ศิลปะ 

และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย"

วิทยากร อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

14:00 - 15:30 น. หัวข้อ "พื้นที่ด้านศิลปวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม: แกลเลอรีและหอศิลป์ในส่วนภูมิภาค" 

ร่วมอภิปรายโดย

  • วินัย ปราบริปู ศิลปินและผู้ก่อตั้งหอศิลป์ริมน่าน จ.น่าน
  • รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานมูลนิธิมดชนะภัย และผู้บริหารบ้านสิงหไคล จ.เชียงราย
  • กิตติพงษ์ ธรรมวรรณ ผู้จัดการศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย

 

15:30 - 17:00 น. หัวข้อ "หอชมเมือง บ้านสวน และศาลเจ้า: พื้นที่ทางเลือกในฐานะแหล่งเรียนรู้

ด้านศิลปวัฒนธรรม" 

ร่วมอภิปรายโดย

  • นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และผู้บริหารหอโหวด 101 จ.ร้อยเอ็ด
  • มานพ มีจำรัส ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ.2548

ผู้ก่อตั้งสวนศิลป์บ้านดิน จ.ราชบุรี

  • ตรีเพ็ชร กุลเถกิง ประธานศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง จ.กระบี่

 

*** โปรดลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์การเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3WA5X6V

 หรือสแกน QR code โดยสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะหัวข้อที่ท่านสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2209 3757

วันที่สร้าง : 25 มกราคม 2566

0

แบ่งปัน

25 ม.ค. 2566 - 26 ม.ค. 2566