คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   นิทรรศการศิลปกรรม “มิติความทรงจำ”
กิจกรรมปี 2566

27 ม.ค. 2566

18 เม.ย. 2566

นิทรรศการศิลปกรรม “มิติความทรงจำ”

639 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

นิทรรศการศิลปกรรม “มิติความทรงจำ”

ศิลปินรับเชิญ 

 • ธงชัย รักปทุม
 • สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ , วรรณวิไล เชาวน์ธาดาพงศ์
 • เฉลิมศักดิ์ รันตจันทร์
 • ธานี อิสรา
 • ประดับใจ วงษ์ประเสริฐ
 • วัชรพรรณ ยุวนวรรธนะ
 • อัฏฐพร ทีชินพงศ์

 

นิทรรศการศิลปกรรม กลุ่ม “เพื่อนเก่าเล่าศิลป์ใหม่”

ศิลปินกลุ่ม “เพื่อนเก่าเล่าศิลป์ใหม่”

 • วินัย ปราบริปู
 • สมภพ บุตรราช
 • วิฑูรย์ ไชยดี
 • วิทยา ธนะสูตร
 • วิโรจน์ กล่อมมานพ
 • ศุลี ทวีวรรธนะ
 • ณัฐพงค์ ปิยมาภรณ์
 • รุ่งทิวา อิสิชัยกุล

 

ณ หอศิลป์ริมน่าน (NAN RIVERSIDE ART SPACE) จังหวัดน่าน

จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 18 เมษายน 2566

**พิธีเปิดงานวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น.**

 

หอศิลป์ริมน่าน เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ยกเว้นวันพุธตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเปิดบริการตามปกติ

วันที่สร้าง : 24 มกราคม 2566

0

แบ่งปัน

27 ม.ค. 2566 - 18 เม.ย. 2566

08:30 - 17:00

122 หมู่ 2 ถนนน่าน-ท่าวังผา(กม.20)
ตำบลบ่อ
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โทรศัพท์ : 081-989 2912

โทรสาร :