คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กิจกรรม “พิพิธภัณฑอาสา”
กิจกรรมปี 2566

23 ม.ค. 2566

25 ม.ค. 2566

กิจกรรม “พิพิธภัณฑอาสา”

พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม

444 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

โครงการจัดตั้งหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิพิธภัณฑศึกษา 

และกลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture)

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็น

อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม

 

เรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรม “พิพิธภัณฑอาสา”

รู้จักห้องคลัง รับฟังเรื่องเล่า ฝึกฝนเล่าเรื่อง

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00 - 16.00 น.

ณ พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 

และนิทรรศการพิเศษเคลื่อนที่ “วิวิธชาติพันธุ์”

 

iCoffee สนับสนุน กาแฟชาติพันธุ์ และขนมอร่อยๆ ระหว่างกิจกรรม

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ 

https://forms.gle/UN7gGyMwYq6ELQPe9

 

รายละเอียดกำหนดการกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/194b5eHQ2704wuMzJ1yh9WSJH3EMZSUKN/view?usp=share_link

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ธีรวรรณ มิ่งบัวหลวง โทร. 086-839 8822

teerawan.min@gmail.com

วันที่สร้าง : 20 มกราคม 2566

0

แบ่งปัน

23 ม.ค. 2566 - 25 ม.ค. 2566