คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ศิลปะลายรดน้ำบนตู้ลายทอง
กิจกรรมปี 2566

27 ม.ค. 2566

29 ม.ค. 2566

ศิลปะลายรดน้ำบนตู้ลายทอง

อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) ถนนหน้าพระธาตุ

354 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรม ร.ศ.๒๔๒ ชมตู้ลายทองสืบสานงานศิลป์

ฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง "ศิลปะลายรดน้ำบนตู้ลายทอง" 

 

วิทยากรโดย 

  • อ.บรรเจิด ศรีสุข และ อ.วิชัย รักชาติ 

อาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง

  • อ.สุดสาคร ชายเสม

อดีตอาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง 

ผู้ออกแบบฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 

 

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

ณ อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) ถนนหน้าพระธาตุ 

สอบถามรายละเอียด โทร.๐๘ ๖๘๙๑ ๒๕๔๘ 

และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ; https://www.facebook.com/NationalLibraryThailand/

วันที่สร้าง : 20 มกราคม 2566

0

แบ่งปัน

27 ม.ค. 2566 - 29 ม.ค. 2566

13:00 - 15:30