คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   วิชาผ้า และ เทศกาลชาติพันธุ์
กิจกรรมปี 2566

15 ม.ค. 2566

31 ม.ค. 2566

วิชาผ้า และ เทศกาลชาติพันธุ์

365 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

มช. เปิดคอร์สสอนออนไลน์ ฟรี หลักสูตร “วิชาผ้า และ เทศกาลชาติพันธุ์” 

ภายในหลักสูตรจะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับทักษะของงานหัตถกรรมผ้าของชาติพันธุ์ 

รวมไปถึงองค์ความรู้ของเทศกาลแต่ละชาติพันธุ์ ผู้เรียนสามารถเรียนและฝึกทักษะ

การทำงานผ้าหัตถกรรมเเละนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้

 

สำหรับเนื้อหาของส่วนเทศกาลชาติพันธุ์ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาล 

ประเพณีที่สำคัญของแต่ละชาติพันธุ์ เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเเละลงทะเบียนได้ที่ : https://cmu.to/pEUCM

สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง Inbox ของเพจ https://www.facebook.com/CMULHM

 

วิธีการสมัครลงทะเบียนเรียน

https://www.facebook.com/cmumooc/videos/309384960779185

 

วิธีการรับใบประกาศณียบัตร

https://www.facebook.com/cmumooc/videos/2837053206555413

วันที่สร้าง : 13 มกราคม 2566

0

แบ่งปัน

15 ม.ค. 2566 - 31 ม.ค. 2566

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ : 053-943 626

โทรสาร : 053-222 680