คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ

Museum Thailand ชวนปักหมุด “อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ” จุดเช็คอินแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดสมุทรปราการ ชมวิวเมืองและวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบ 360 องศา โดยอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ เรือนจำกลางสมุทรปราการ (เดิม) เป็นอาคารฐานกลม ตอนกลางเป็นแท่งแปดเหลี่ยม ด้านบนสุดเป็นหอคอยทรงกระบอก มีความสูง 179.55 เมตร ภายนอกอาคารมีไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่าง ๆ และหัวรถจักรสื่อถึงรถไฟสายแรกที่ไปถึงปากน้ำ ไว้ให้ได้ถ่ายรูปอีกด้วย

ปักหมุดแรกที่ชั้น 2 และ 3 จัดแสดงนิทรรศการ “ร้อยเป็นเรื่อง เมืองปากน้ำ” ถ่ายทอดเรื่องราวเมืองปากน้ำผ่านสื่อ Interactive ทันสมัย ทั้งหมด 6 โซน ได้แก่

 • โซนที่ 1 ปากน้ำเมื่อนานมา: นั่ง Ship Time Machine Simulator เดินทางกลับไปดูเมืองปากน้ำในอดีต เมืองด่านหน้าสำคัญทั้งการค้าและด่านป้องกันประเทศ
 • โซนที่ 2 เข้าท่าเมืองหน้าด่าน: สัมผัสบรรยากาศย่านคลังสินค้านิวส์อัมเตอร์ดัมของชาวฮอลันดาที่มีสินค้าหลากหลายจากอาณาจักรต่างๆ ณ สถานีการค้าปากคลองบางปลากด เมืองหน้าด่านการค้าสำคัญของปากน้ำและเป็นเมืองท่าในสมัยอยุธยา
 • โซนที่ 3 ปรากฏเป็นปราการ: ลัดเลาะกำแพงเมืองสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม ทั้งชาวมอญ ชาวมุสลิม ชาวจีน ที่หลอมรวมเป็นเมืองปราการที่เข้มแข็ง HIGHLIGHT คือ โมเดลองค์พระสมุทรเจดีย์ที่ผ่าให้เห็นองค์เดิมที่ซ่อนอยู่นับตั้งแต่แรกสร้างจนถึงปัจจุบัน
 • โซนที่ 4 ปราการป้องกันแผ่นดิน: เปิดประสบการณ์การต่อสู้กับเรือรบฝรั่งเศส ในวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ผ่านเทคนิคการจำลองบรรยากาศการรบเสมือนจริง และปากน้ำในฐานะเมืองหน้าด่านป้องกันพระนคร จุดเปลี่ยนของสยามในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาให้ทัดเทียมกับอารยะประเทศ โดยเฉพาะการเกิดเส้นทางรถไฟสายปากน้ำ(สายกรุงเทพ - สมุทรปราการ)
 • โซนที่ 5 หน้าด่านสานเศรษฐกิจ: เมืองเศรษฐกิจสีเขียว ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรม ศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ Gimmick คือ การเล่าเรื่องเมืองสมุทรปราการผ่านจอภาพภายในต้นโพทะเล ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสมุทรปราการ และ เกมขนส่งและกระจายสินค้า
 • โซนที่ 6 มอง(กาล)ไกลไปหน้าด่าน: ทางเดินกระจก Sky Walk ชมผังเมืองสมุทรปราการจำลองขนาดใหญ่ รวมถึงมีกระเช้าไฟฟ้าให้นั่งข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งปากน้ำไปฝั่งพระสมุทรเจดีย์ และเรื่องราวการก้าวสู่อนาคตของจังหวัดสมุทรปราการในด้านต่างๆ

ขึ้นมาที่ชั้น 23 พื้นที่ชมวิวแบบ 360 องศา ที่มองเห็นวิวเมืองสมุทรปราการและวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้โดยรอบ Gimmick คือ มีกล้องส่องทางไกล(หยอดเหรียญ 10 บาท) สำหรับชมวิวจุดสำคัญๆ เช่น สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีปากน้ำ ป้อมพระจุลจอมเกล้า วัดพิชัยสงคราม ปากอ่าว ป้อมผีเสื้อสมุทร พระสมุทรเจดีย์ เกาะสีชัง เป็นต้น

มาต่อกันที่ชั้น 25 พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ “ร้อยเป็นเรื่อง เมืองปากน้ำ” แบ่งออกเป็น 7 ห้อง ได้แก่

 • ห้องจัดแสดงที่ 1 เรื่องเที่ยวเรื่องใหญ่: แผนที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ
 • ห้องจัดแสดงที่ 2 เรื่องของวิชาชีพ: นานาอาชีพของคนสมุทรปราการ ทั้งจากคนเล่าเรื่อง สืบสานภูมิพลังแห่งปัญญา สมุนไพรแปรูป ไม้ยืนต้น การปศุสัตว์และการประมง การเกษตรแบบผสมผสาน โครงการลูกพระดาบส เป็นต้น
 • ห้องจัดแสดงที่ 3 เรื่องในกระเพาะหมู: เรื่องเล่าจากลุงแดง ลุงต้อย คุณสุชัย ถึงวิถีชุมชนและพื้นที่สีเขียวของ ‘คุ้งบางกะเจ้า’ ที่ได้รับประกาศยกย่องเป็น The Best Urban Oasis of Asia ต้นโกงกาง ปราการธรรมธรรมชาติ ธรรมชาติหลากหลายในสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ รวมทั้ง ‘ส้มเทพรส’ พันธุ์พื้นท้องถิ่น ถือเป็นการพลิกฟื้นรากเหง้าของชุมชนให้กลับมาอีกครั้ง
 • ห้องจัดแสดงที่ 4 เรื่องราวของโรคเรื้อน: จากสำนักคนป่วยโรคเรื้อนพระประแดง สู่สถาบันราชประชาสมาสัย หน่วยงานรับผิดชอบในการป้องกัน ควบคุม รักษาโรคเรื้อน รวมถึงการฟื้นฟูชีวิตผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ที่เกิดขึ้นมาจากพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 และโซนนี้ยังมีเรื่องเล่าของ ‘ศาลปู่เจ้าสมิงพราย’ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนสมุทรปราการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลราชประชาสมาสัย เดิมเคยเป็นที่ตั้งของป้อมปู่เจ้าสมิงพราย ปราการสกัดกั้นข้าศึกที่บุกเข้ามาทางปากน้ำเจ้าพระยา
 • ห้องจัดแสดงที่ 5 เรื่องทางใจ: จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งและประติมากรรมพระภิกษุสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรปราการ
 • ห้องจัดแสดงที่ 6 เรื่องเล่าเกี่ยวกับน้ำ: วิดีทัศน์นำเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรในจังหวัดสมุทรปราการ
 • ห้องจัดแสดงที่ 7 ขัตติยะประการ: "เราจะ สืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อให้พสกนิกรอยู่ดี มีสุข เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนของทุกคน

หอชมเมืองฯ เปิดให้บริการวันอังคาร-อาทิตย์ และวัดหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 10:00 - 17:00 น. (นิทรรศการ ร้อยเป็นเรื่อง เมืองปากน้ำ รับผู้ชมรอบสุดท้าย 15.00 น.)

การเดินทาง https://goo.gl/maps/LmYnkRJ5G2rVzJim7 หรือ รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีปากน้ำ (เดินต่ออีกประมาณ 5-10 นาที)

 

*****ดอกจันไว้ห้ามพลาด!!! หอชมเมืองฯ ขยายเวลาเข้าชมฟรี ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการกำหนดอัตราค่าบริการ และประกาศอย่างเป็นทางการ ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook: https://www.facebook.com/หอชมเมืองสมุทรปราการ ***** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 098 241 9495 หรือ Line : @samutprakan_tower

เกี่ยวกับผู้เขียน

4,893 views

0

แบ่งปัน

ไฮไลท์ทริป

25 กรกฎาคม 2562
ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ ได้ความรู้ จ.นครราชสีมา
08 พฤศจิกายน 2564
หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า อุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนานานาชาติ กาญจนบุรี
25 พฤศจิกายน 2562
ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดและสัมผัสอากาศเย็นๆกัน
30 เมษายน 2564
จุดเริ่มต้นการศึกษาด้านดาราศาสตร์ไทย เมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
11 พฤษภาคม 2566
ที่สร้างความสุข ความสะดวกสบายในการเดินทางให้ประเทศไทยอยู่ที่ไหน?
27 มิถุนายน 2562
เสน่ห์นครพนม เที่ยวแล้วติดใจ ต้องมาอีกแน่นอน