คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ

Museum Thailand ชวนปักหมุด “อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ” จุดเช็คอินแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดสมุทรปราการ ชมวิวเมืองและวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบ 360 องศา โดยอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ เรือนจำกลางสมุทรปราการ (เดิม) เป็นอาคารฐานกลม ตอนกลางเป็นแท่งแปดเหลี่ยม ด้านบนสุดเป็นหอคอยทรงกระบอก มีความสูง 179.55 เมตร ภายนอกอาคารมีไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่าง ๆ และหัวรถจักรสื่อถึงรถไฟสายแรกที่ไปถึงปากน้ำ ไว้ให้ได้ถ่ายรูปอีกด้วย

ปักหมุดแรกที่ชั้น 2 และ 3 จัดแสดงนิทรรศการ “ร้อยเป็นเรื่อง เมืองปากน้ำ” ถ่ายทอดเรื่องราวเมืองปากน้ำผ่านสื่อ Interactive ทันสมัย ทั้งหมด 6 โซน ได้แก่

 • โซนที่ 1 ปากน้ำเมื่อนานมา: นั่ง Ship Time Machine Simulator เดินทางกลับไปดูเมืองปากน้ำในอดีต เมืองด่านหน้าสำคัญทั้งการค้าและด่านป้องกันประเทศ
 • โซนที่ 2 เข้าท่าเมืองหน้าด่าน: สัมผัสบรรยากาศย่านคลังสินค้านิวส์อัมเตอร์ดัมของชาวฮอลันดาที่มีสินค้าหลากหลายจากอาณาจักรต่างๆ ณ สถานีการค้าปากคลองบางปลากด เมืองหน้าด่านการค้าสำคัญของปากน้ำและเป็นเมืองท่าในสมัยอยุธยา
 • โซนที่ 3 ปรากฏเป็นปราการ: ลัดเลาะกำแพงเมืองสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม ทั้งชาวมอญ ชาวมุสลิม ชาวจีน ที่หลอมรวมเป็นเมืองปราการที่เข้มแข็ง HIGHLIGHT คือ โมเดลองค์พระสมุทรเจดีย์ที่ผ่าให้เห็นองค์เดิมที่ซ่อนอยู่นับตั้งแต่แรกสร้างจนถึงปัจจุบัน
 • โซนที่ 4 ปราการป้องกันแผ่นดิน: เปิดประสบการณ์การต่อสู้กับเรือรบฝรั่งเศส ในวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ผ่านเทคนิคการจำลองบรรยากาศการรบเสมือนจริง และปากน้ำในฐานะเมืองหน้าด่านป้องกันพระนคร จุดเปลี่ยนของสยามในการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาให้ทัดเทียมกับอารยะประเทศ โดยเฉพาะการเกิดเส้นทางรถไฟสายปากน้ำ(สายกรุงเทพ - สมุทรปราการ)
 • โซนที่ 5 หน้าด่านสานเศรษฐกิจ: เมืองเศรษฐกิจสีเขียว ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรม ศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่สำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ Gimmick คือ การเล่าเรื่องเมืองสมุทรปราการผ่านจอภาพภายในต้นโพทะเล ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสมุทรปราการ และ เกมขนส่งและกระจายสินค้า
 • โซนที่ 6 มอง(กาล)ไกลไปหน้าด่าน: ทางเดินกระจก Sky Walk ชมผังเมืองสมุทรปราการจำลองขนาดใหญ่ รวมถึงมีกระเช้าไฟฟ้าให้นั่งข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งปากน้ำไปฝั่งพระสมุทรเจดีย์ และเรื่องราวการก้าวสู่อนาคตของจังหวัดสมุทรปราการในด้านต่างๆ

ขึ้นมาที่ชั้น 23 พื้นที่ชมวิวแบบ 360 องศา ที่มองเห็นวิวเมืองสมุทรปราการและวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้โดยรอบ Gimmick คือ มีกล้องส่องทางไกล(หยอดเหรียญ 10 บาท) สำหรับชมวิวจุดสำคัญๆ เช่น สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีปากน้ำ ป้อมพระจุลจอมเกล้า วัดพิชัยสงคราม ปากอ่าว ป้อมผีเสื้อสมุทร พระสมุทรเจดีย์ เกาะสีชัง เป็นต้น

มาต่อกันที่ชั้น 25 พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ “ร้อยเป็นเรื่อง เมืองปากน้ำ” แบ่งออกเป็น 7 ห้อง ได้แก่

 • ห้องจัดแสดงที่ 1 เรื่องเที่ยวเรื่องใหญ่: แผนที่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ
 • ห้องจัดแสดงที่ 2 เรื่องของวิชาชีพ: นานาอาชีพของคนสมุทรปราการ ทั้งจากคนเล่าเรื่อง สืบสานภูมิพลังแห่งปัญญา สมุนไพรแปรูป ไม้ยืนต้น การปศุสัตว์และการประมง การเกษตรแบบผสมผสาน โครงการลูกพระดาบส เป็นต้น
 • ห้องจัดแสดงที่ 3 เรื่องในกระเพาะหมู: เรื่องเล่าจากลุงแดง ลุงต้อย คุณสุชัย ถึงวิถีชุมชนและพื้นที่สีเขียวของ ‘คุ้งบางกะเจ้า’ ที่ได้รับประกาศยกย่องเป็น The Best Urban Oasis of Asia ต้นโกงกาง ปราการธรรมธรรมชาติ ธรรมชาติหลากหลายในสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ รวมทั้ง ‘ส้มเทพรส’ พันธุ์พื้นท้องถิ่น ถือเป็นการพลิกฟื้นรากเหง้าของชุมชนให้กลับมาอีกครั้ง
 • ห้องจัดแสดงที่ 4 เรื่องราวของโรคเรื้อน: จากสำนักคนป่วยโรคเรื้อนพระประแดง สู่สถาบันราชประชาสมาสัย หน่วยงานรับผิดชอบในการป้องกัน ควบคุม รักษาโรคเรื้อน รวมถึงการฟื้นฟูชีวิตผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ที่เกิดขึ้นมาจากพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 และโซนนี้ยังมีเรื่องเล่าของ ‘ศาลปู่เจ้าสมิงพราย’ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนสมุทรปราการ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลราชประชาสมาสัย เดิมเคยเป็นที่ตั้งของป้อมปู่เจ้าสมิงพราย ปราการสกัดกั้นข้าศึกที่บุกเข้ามาทางปากน้ำเจ้าพระยา
 • ห้องจัดแสดงที่ 5 เรื่องทางใจ: จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งและประติมากรรมพระภิกษุสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรปราการ
 • ห้องจัดแสดงที่ 6 เรื่องเล่าเกี่ยวกับน้ำ: วิดีทัศน์นำเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรในจังหวัดสมุทรปราการ
 • ห้องจัดแสดงที่ 7 ขัตติยะประการ: "เราจะ สืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อให้พสกนิกรอยู่ดี มีสุข เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนของทุกคน

หอชมเมืองฯ เปิดให้บริการวันอังคาร-อาทิตย์ และวัดหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 10:00 - 17:00 น. (นิทรรศการ ร้อยเป็นเรื่อง เมืองปากน้ำ รับผู้ชมรอบสุดท้าย 15.00 น.)

การเดินทาง https://goo.gl/maps/LmYnkRJ5G2rVzJim7 หรือ รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีปากน้ำ (เดินต่ออีกประมาณ 5-10 นาที)

 

*****ดอกจันไว้ห้ามพลาด!!! หอชมเมืองฯ ขยายเวลาเข้าชมฟรี ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการกำหนดอัตราค่าบริการ และประกาศอย่างเป็นทางการ ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook: https://www.facebook.com/หอชมเมืองสมุทรปราการ ***** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 098 241 9495 หรือ Line : @samutprakan_tower

เกี่ยวกับผู้เขียน

11,513 views

0

แบ่งปัน

ไฮไลท์ทริป

22 กุมภาพันธ์ 2566
นิทรรศการซึ่งได้รับแรงบันดาลใจสำคัญจาก “ซูซู” และ “ไมค์” อุรังอุตังจากสวนสัตว์จังหวัดลพบุรี ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากในยุค Y2K
08 มิถุนายน 2562
ของดี เมืองชัยนาท ต้องห้ามพลาด
11 พฤษภาคม 2566
ที่สร้างความสุข ความสะดวกสบายในการเดินทางให้ประเทศไทยอยู่ที่ไหน?
13 มิถุนายน 2562
พังงา ความงดงามของธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชนต่างสายพันธ์ุที่หลากหลาย
21 พฤศจิกายน 2565
19th Century Photographs of Siam
02 ธันวาคม 2563
ไปเอื้อมมือ หยิบดาว ณ อุทยานดาราศาสตร์ และ 2 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ
08 พฤศจิกายน 2564
หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า อุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนานานาชาติ กาญจนบุรี