คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

พื้นที่แห่งการเรียนรู้ประชาธิปไตย

ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย ในปี พ.ศ.2475 ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองไทย บันไดทางเดินขึ้นอาคารแสดง Timeline ประชาธิปไตย และประติมากรรม “งอกงาม” ซึ่งมีแรงบันดาลใจจากพืชพรรณดอกไม้ เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายถึงการเมืองการปกครองของประเทศไทย ที่มีประวัติความเป็นมาจากอดีตถึงปัจจุบัน รูปสัญญะนี้จะสื่อสารแนวความคิดสู่โลกยุคใหม่ให้ความคิดสร้างสรรค์แก่ประชาชนและประเทศสืบไป

ภายใน ‘อาคารรำไพพรรณี’ จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถ่ายทอดผ่านสื่อมัลติมีเดียให้ได้เรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ และที่สำคัญนิทรรศการยังออกแบบให้มี ‘อักษรเบรลล์’ สำหรับผู้ที่บกพร่องทางด้านการมองเห็นอีกด้วย

ชั้น 2 แสดงนิทรรศการ ‘การเมืองการปกครองของไทย’ เริ่มต้นเส้นทางประชาธิปไตยผ่านวิดีโอเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง ก่อนนำเข้าสู่ช่วงก่อร่างสร้างรัฐ สมัยรัชกาลที่ 4 – 7 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ที่มีส่วนผลักดันให้สยามเกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง 2475 รวมถึงการเผชิญกับกระแสการเมืองโลก การผลัดเปลี่ยนอำนาจของกลุ่มบริหารประเทศ เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทในไทยอย่างมาก เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองเป็นอย่างมาก เกิดประชาธิปไตยที่มีพลวัตจากเผด็จการสู่ประชาธิปไตยเบ่งบาน ประชาธิปไตยครึ่งใบสู่ประชาธิปไตยของประชาชน เกิดระบบการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ การแข่งขันทางการเมืองเชิงนโยบายและพลังการขับเคลื่อนของมวลชน ท่ามกลางความคิดที่แตกต่างหลากหลายในสังคมประชาธิปไตย

ชั้น 3 แสดงนิทรรศการ ‘รากฐานประชาธิปไตย’ เปิดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยภาพยนตร์ 4 มิติ กับคำถามว่า ประชาธิปไตยคืออะไร?? และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่พลเมืองผ่านจอ Interactive Touchscreen ต่อด้วยโซน Game room , Play your part ให้เด็ก ๆ ได้ร่วมเรียนรู้ขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งไปจนถึงสรุปผลการเลือกตั้ง

ชั้น 4 พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนและศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ วารสาร เอกสารชั้นต้น และภาพยนตร์ในสมัยรัชกาลที่ 7 เพื่อให้บริการแก่ประชาชน

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตย เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.  (ปิดวันจันทร์, วันปีใหม่และวันสงกรานต์) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 280 3413-4

เกี่ยวกับผู้เขียน

1,839 views

0

แบ่งปัน

ไฮไลท์ทริป

21 ตุลาคม 2562
@สยามเซอร์เพนทาเรียม(SIAM SERPENTARIUM)
02 ธันวาคม 2563
ไปเอื้อมมือ หยิบดาว ณ อุทยานดาราศาสตร์ และ 2 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ
27 มิถุนายน 2562
เสน่ห์นครพนม เที่ยวแล้วติดใจ ต้องมาอีกแน่นอน
21 พฤศจิกายน 2565
19th Century Photographs of Siam
30 พฤษภาคม 2562
ชวนเที่ยวสิงห์บุรี เมืองคนดีวีรชนคนกล้า ท้าให้มาลองสัมผัส
28 มีนาคม 2565