คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

ชวนตามรอยคำสอนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้า อุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนานานาชาติ กาญจนบุรี

นิทรรศการธรรมอย่างสังฆราช : สื่อนิทรรศการเพื่อสร้างวินัยและจิตสำนึกสาธารณะ จัดแสดงพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ตั้งแต่ เกิด บวชสามเณร บวชพระ เป็นพระพี่เลี้ยง จนได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช รวมถึงนำเสนอผลงานของสมเด็จท่าน ตามภารกิจเป้าหมายที่ได้วางไว้ ทรงเป็น “ธรรมทายาท”ของพระพุทธเจ้าโดยแท้ ทั้งพระประวัติและพระธรรมคำสอนที่ทรงแสดงมาตลอดนั้น ล้วนเป็นแบบอย่างให้สาธุชน “ทำอย่างสังฆราช” เป็นสรณะสู่ทางพ้นทุกข์

 

นำเสนอในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย อาทิ เกมเรียนรู้ กิจกรรมการเล่นต่างๆ แบบมีชีวิตชีวา นิทรรศการการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยใช้สื่อผสมผสานกับกลไกให้มีความน่าสนใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ก่อให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา  แบ่งการจัดแสดงเป็น 5 โซน ได้แก่

 

โซน 1 ที่นี่...ญาณสังวร : “ที่นี่” เป็นคำที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงใช้เรียกแทนตัวเองจากพระประวัติสามัญ ทรงเรียนหนัก ทำงานหนัก อุทิศทั้งชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การเป็น สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และผู้นำคณะสงฆ์แห่งโลกพระพุทธศาสนา

โซน 2 พระพุทธ : นำเสนอถึงประเด็นเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ครั้งนั้นได้บังเกิด “พระรัตนตรัย” คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หลังจากนั้นราว 300 ปี พระพุทธศาสนาก็ได้เผยแผ่สู่ดินแดนอื่นๆ รวมทั้งดินแดน สยาม-สุวรรณภูมิ โดยมีเมืองกาญจนบุรีอยู่บนเส้นทางนั้นด้วย

โซน 3 พระธรรม : นำเสนอถึงหัวใจแห่งพระพุทธศาสนา ปรากฏครั้งแรกในการปฐมเทศนาคืออะไร? สอนอะไร? และเมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าสู่สังคมไทย มีพัฒนาการเป็นอย่างไร? เราต้องเรียนรู้อะไรจาก “พุทธไทย ๆ” เพราะชีวิตของเรานั้น “น้อยนัก”

โซน 4 พระสงฆ์ : พระไตรปิฎก กล่าวถึงพระสงฆ์ในฐานะผู้ควรแก่เคารพ ต้อนรับ กราบไหว้ ในขณะเดียวกัน สาธุชนก็พึง “รู้จักพระ” รู้ข้อปฏิบัติ รู้ข้อห้าม รู้ศีลของพระ เพื่อปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เพื่อไม่เป็นต้นเหตุให้พระสงฆ์ผิดศีลเสียเอง

โซน 5 วชิรญาณสังวรบรรณาลัย : ห้องสมุด ห้องค้นคว้า ที่นี่...รวบรวมพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร อันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาไว้จำนวนมาก เพื่อเป็นสถานแห่งการเจริญปัญญา

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการธรรมอย่างสังฆราช ฟรี!!

เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 9.30 - 16.30 น. (ปิดทุกวันจันทร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  062-304-8628

เกี่ยวกับผู้เขียน

1,485 views

0

แบ่งปัน

ไฮไลท์ทริป

18 กรกฎาคม 2562
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย
21 ตุลาคม 2562
@สยามเซอร์เพนทาเรียม(SIAM SERPENTARIUM)
25 พฤศจิกายน 2562
ไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดและสัมผัสอากาศเย็นๆกัน
25 กรกฎาคม 2562
ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ ได้ความรู้ จ.นครราชสีมา
13 มิถุนายน 2562
พังงา ความงดงามของธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชนต่างสายพันธ์ุที่หลากหลาย