คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

ย้อนกลับ

พระที่นั่งเย็น เมืองลพบุรี

จุดเริ่มต้นการศึกษาด้านดาราศาสตร์ไทย เมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง ตำหนักทะเลชุบศร หรือ พระที่นั่งเย็น หรือ พระที่นั่งไกรสรสีหราช ขึ้น ณ กลางทะเลชุบศร เพื่อใช้เป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ เป็นอาคารชั้นเดียวก่ออิฐถือปูนทรงสูง มีผังเป็นรูปจัตุรมุข มีมุขเด็จยื่นออกมา และมีสีหบัญชรกลางมุขเด็จ ปัจจุบันยังคงเหลือกำแพง ผนัง และช่องหน้าต่าง ที่มีอยู่รายรอบ ซึ่งน่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พระตำหนักแห่งนี้มีความเย็น ให้ได้ชมและจินตนาการถึงความงดงามของพระที่นั่ง บริเวณภายนอกโปรดเกล้าฯ ให้สร้างทำนบกั้นน้ำขนาดใหญ่ เพื่อชักน้ำจากทะเลชุบศรผ่านท่อน้ำดินเผาไปยังเมืองลพบุรี ในปัจจุบันยังเห็นเป็นสันดินปรากฏอยู่

ตามบันทึกของชาวฝรั่งเศส กล่าวว่า สมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงใช้เป็นที่สังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2228 และทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาแบบบางส่วน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2231 โดยบันทึกระบุว่าบริเวณพระที่นั่งเย็นสามารถเห็นท้องฟ้าโดยรอบชัดเจนทุกด้าน และมีพื้นที่กว้างมากพอสำหรับที่จะติดตั้งเครื่องมือ จึงเป็นสถานที่สำคัญของการศึกษาดาราศาสตร์ในสมัยแรกของสยาม  โดยมีภาพจำลองจากภาพแกะสลักไม้ ฝีมือจิตรกรชาวฝรั่งเศส ขณะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังทรงกล้องโทรทรรศน์เพื่อทอดพระเนตรจันทรุปราคา ที่พระที่นั่งเย็น ริมทะเลชุบศร จังหวัดลพบุรี ปรากฎอยู่

เอกลักษณ์ประจำพระที่นั่งเย็น ที่ใครไปก็ต้องถ่ายภาพกับ "ต้นไม้ใหญ่" ลำต้นขนาดกว่า 2 คนโอบ ที่แผ่กิ่งก้านสาขาสวยงามเหมือนกับวาดโดยจิตรกร และหลักหมุดสำคัญทางดาราศาสตร์ของประเทศไทยรูป “นาฬิกาแดด” บอกพิกัดละติจูด ลองจิจูด ของพระที่นั่งเย็นบนแผนที่โลก

 

ท่านที่สนใจอยากไปย้อนจินตนาการยังสถานที่เริ่มต้นการศึกษาด้านดาราศาสตร์ไทย ก็สามารถไปชมพระที่นั่งเย็น ซึ่งอยู่ภายในซอยพระที่นั่งเย็น ห่างจากพระปรางค์สามยอด ประมาณ 5 กิโลเมตร เปิดทุกวัน 8.30-16.00 น.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 036 – 413 779

 

(ที่มาข้อมูล: แผ่นพับนำชมพระที่นั่งไกรสรสีหราช และภาพถ่ายจาก https://th.wikipedia.org)

เกี่ยวกับผู้เขียน

1,432 views

0

แบ่งปัน

ไฮไลท์ทริป

25 กรกฎาคม 2562
ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ ได้ความรู้ จ.นครราชสีมา
20 มิถุนายน 2562
เที่ยวเชียงราย ในมุมมองที่แตกต่าง
18 กรกฎาคม 2562
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย
11 กรกฎาคม 2562
ชวนเที่ยว ประจวบคีรีขันธ์ เมืองน่าเที่ยว ได้ความรู้มากมาย
28 มีนาคม 2565
02 ธันวาคม 2563
ไปเอื้อมมือ หยิบดาว ณ อุทยานดาราศาสตร์ และ 2 หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ