คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย ตัวต่อ LEGO
กิจกรรมปี 2565

18 ต.ค. 2565

23 ต.ค. 2565

พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย ตัวต่อ LEGO

95 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

NSM Science Square @ The Street Ratchada

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Workshop สำหรับครอบครัว

พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วย ตัวต่อ LEGO

โดยผู้เชี่ยวชาญจากชมรมเลโก้ประเทศไทย

 

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 65

  • รอบที่ 1 เวลา 13.00-15.00 น.
  • รอบที่ 2 เวลา 15.30-17.30 น.

 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 ครอบครัว ประกอบด้วยเด็ก 1 คน (ป.4-6) และผู้ปกครอง 1 คน

- จำกัด 20 ครอบครัว/รอบ (ปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม เวลา 12.00 น.)

- สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)

 

ค่าใช้จ่าย 300 บาท (สมาชิก NSM ลด 10เหลือ 270 บาท)

รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร*

 

ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก

สแกนดูรายละเอียดและการสมัครที่ OR Code ในโปสเตอร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 577 9999 ต่อ 2103

วันที่สร้าง : 18 ตุลาคม 2565

0

แบ่งปัน

18 ต.ค. 2565 - 23 ต.ค. 2565

เลขที่ 139 อาคารศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-577 9970 และ 02-121 1861

โทรสาร : 02-121 1860