คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   อบรมมัคคุเทศก์เยาวชนพลังดี : พระราชวังกรุงธนบุรี
กิจกรรมปี 2565

11 ต.ค. 2565

27 ต.ค. 2565

อบรมมัคคุเทศก์เยาวชนพลังดี : พระราชวังกรุงธนบุรี

พลังดีสโมสร

100 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

อบรมมัคคุเทศก์เยาวชนพลังดี  ตอน พระราชวังกรุงธนบุรี 

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565  

ณ พระราชวังกรุงธนบุรี (พระราชวังเดิม) 

 

•ศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปะ สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

•โดยวิทยากรมัคคุเทศก์อาชีพ  

•เสริมประสบการณ์ชีวิต - กล้าแสดงออก

•เรียนรู้ พัฒนาการทำคลิปวีดีโอ

•ฝึกทักษะการพูด ภาษา

 

คุณสมบัติ

•รับสมัครเยาวชนอายุ 10 - 20 ปี (พร้อมผู้ปกครอง)  

•อบรมฟรี!!  รับจำนวนจำกัด

•แต่งกายชุดไทย

•มีมือถือ และ อุปกรณ์เสริม (พร้อมทำคลิปคุณภาพ)

 

สนใจสมัคร ติดต่อ แม่เล็ก 083 2533478 / แม่โบว์ 089 7712117

ติดตามกิจกรรมกลุ่มพลังดี ทางเพจ Facebook : พลังดีสโมสร 

 

วันที่สร้าง : 11 ตุลาคม 2565

0

แบ่งปัน

11 ต.ค. 2565 - 27 ต.ค. 2565