คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   จารึกทองคำ มรดกล้ำเลิศ คืนถิ่นเกิดสุพรรณภูมิ
กิจกรรมปี 2565

01 ก.ย. 2565

09 ก.ย. 2565

จารึกทองคำ มรดกล้ำเลิศ คืนถิ่นเกิดสุพรรณภูมิ

508 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “จารึกทองคำ มรดกล้ำเลิศ คืนถิ่นเกิดสุพรรณภูมิ”

เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี ๒๕๖๕

ในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี 

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง ๑๐๐ ท่าน

 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyMa7WnGYc1WlByC6b2cldsJEFklBfssjZ4tT2S2xbgvCskw/viewform

หรือ QR Code

และสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๓๓๐

วันที่สร้าง : 19 สิงหาคม 2565

0

แบ่งปัน

01 ก.ย. 2565 - 09 ก.ย. 2565

เลขที่ 186/1 ศูนย์ราชการกรมศิลปากร ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
ตำบลสนามชัย
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ : 035-535 330 / 035-536 100-1

โทรสาร : 035-535 330 / 035-536 100-1