คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนา “ก่อเกิดวรรณคดีไทย”
กิจกรรมปี 2565

18 ส.ค. 2565

เสวนา “ก่อเกิดวรรณคดีไทย”

501 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ ศิลปวัฒนธรรม 

และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา “ก่อเกิดวรรณคดีไทย”

วิทยากรโดย 

  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา

ผู้ดำเนินรายการ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดา อารัมภีร 

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. 

ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า ผ่าน QR CODE ในภาพ 

หรือตามลิงค์นี้ https://docs.google.com/.../1FAIpQLScbLRguW2o.../viewform...

หรือสำรองที่นั่งที่ inbox เฟซบุ๊กเพจ Silapawattanatham – ศิลปวัฒนธรรม 

และโทร. 0 2580 0021-40 ต่อ 12061220 (จันทร์-ศุกร์ ในเวลาทำการ)

วันที่สร้าง : 17 สิงหาคม 2565

0

แบ่งปัน

18 ส.ค. 2565

13:30 - 16:30

เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-221 3841 / 02-623 6155 ต่อ 11418, 11419

โทรสาร :