คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ชมการบูรณะเรือพระราชพิธี
กิจกรรมปี 2565

29 ส.ค. 2565

31 ส.ค. 2565

ชมการบูรณะเรือพระราชพิธี

620 ผู้เข้าชม

1

แบ่งปัน

สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ดำเนินการซ่อมลวดลายแกะสลัก

และงานปิดทองประดับกระจกเรือพระราชพิธี

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

 

ผู้สนใจยังสามารถเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี 

ได้ทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น.

 และชมการบูรณะเรือพระราชพิธี ได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ 

ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ๐ ๒๔๒๔ ๐๐๐๔

วันที่สร้าง : 09 สิงหาคม 2565

1

แบ่งปัน

29 ส.ค. 2565 - 31 ส.ค. 2565

10:00 - 16:00

80/1 ถนนอรุณอัมรินทร์
แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 0-2424-0004

โทรสาร : 0-2424-0004