คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนาวิชาการ 105 ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
กิจกรรมปี 2565

11 ก.ค. 2565

เสวนาวิชาการ 105 ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

706 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เสวนาวิชาการ 105 ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.

ณ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ

Live สดผ่านทาง Facebook: หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา

วันที่สร้าง : 09 กรกฎาคม 2565

0

แบ่งปัน

11 ก.ค. 2565

13:00 - 15:00

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ
ตำบลเวียง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์ : 054-431 053

โทรสาร :