คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ปรับวันให้บริการ
กิจกรรมปี 2565

08 ก.ค. 2565

31 ก.ค. 2565

ปรับวันให้บริการ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

198 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ข่าวดี สำหรับคนรักงานศิลปะ

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โฉมใหม่ พร้อมปรับวันให้บริการ

ในการเข้าชมงานนิทรรศการผลงานศิลปะ ถ่ายภาพ เช็คอิน

เป็นวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น.

เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 65 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูล โทร. 043 202 663

วันที่สร้าง : 08 กรกฎาคม 2565

0

แบ่งปัน

08 ก.ค. 2565 - 31 ก.ค. 2565

10:00 - 19:00