คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านบ้านพระยากำธรพายัพทิศ
กิจกรรมปี 2565

23 มิ.ย. 2565

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านบ้านพระยากำธรพายัพทิศ

กรมศิลปากร

496 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live

รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ "เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านบ้านพระยากำธรพายัพทิศ"

 

วิทยากรโดย

  • นายวรรณพงษ์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา :

นักโบราณคดีปฏิบัติการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา

  • นายอิทธิพล คัมภิรานนท์ : ประธานภาคีอนุรักษ์เมืองนครราชสีมา
  • นายพงศ์บัณฑิต อินทโสฬส ณ ราชสีมา : รองประธานภาคีอนุรักษ์เมืองนครราชสีมา 

ดำเนินรายการโดย 

  • นายสิทธิพร บุปผา : นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. 

ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร 

วันที่สร้าง : 21 มิถุนายน 2565

0

แบ่งปัน

23 มิ.ย. 2565

11:00 - 11:45