คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เสวนาประกอบนิทรรศการ “อาโรคยปณิธาน”
กิจกรรมปี 2565

23 มิ.ย. 2565

31 ก.ค. 2565

เสวนาประกอบนิทรรศการ “อาโรคยปณิธาน”

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

412 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เชิญร่วมกิจกรรมประกอบนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2565 

เสวนาประกอบนิทรรศการ “อาโรคยปณิธาน”

รับชมผ่าน Facebook Live Page : Office of National Museums, Thailand

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-15.30 .

“บันเทิงการแพทย์” : ร่วมพูดคุยกับ Doctor Tang นายแพทย์มรรคพร ขัตติยะทองคำ

เมื่อเรื่องเจ็บ ๆ ไข้ ๆ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและความรู้ทางการแพทย์ไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงยากเสมอไป

 

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30-15.30 .

“สมุดภาพการแพทย์ไทย:บันทึกประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทยผ่านภาพถ่าย”

เกร็ดความรู้และเรื่องราวในภาพเก่าการแพทย์และสาธารณสุขไทย กับ 

  • เอนก นาวิกมูล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2563
  • ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย
  • นายแพทย์ สมบัติ แทนประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 .

พระกริ่ง:ศาสตร์แห่งการรักษากับพุทธวิธีว่าด้วยการรักษาโรค"

พิธีกรรมการสร้างพระกริ่งสายวัดสุทัศน์​ ต้นตำรับจากสมเด็จพระสังฆราช(แพ​ ติสสเทวมหาเถร)​ 

โดย พระมหาธีระวัฒน์ ธิติโชติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม 

และ ดร.อุเทน วงศ์สถิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 .

หมอยาโบราณ บนวิถีไทยไปต่อ (Next Normal)

ถอดรหัสภูมิปัญญาแพทย์แผนโบราณ สู่การถอดบทเรียนงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์

และการละครในสังคมไทยวิถี next normal

โดย ศ.ดร.เภสัชกร ชยันต์ พิเชียรสุนทร ราชบัณฑิต 

และอ.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา แพทย์แผนไทยดีเด่น รางวัลกรมหลวงวงษาธิราชสนิท

 

Workshop สมุนไพร D.I.Y.

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

  • ชมสาธิตการทำยาหอมสุรามฤทธิ์

โดย คุณภาสินี ญาโณทัย แห่งบ้านหมอหวาน

  • ลงมือทำยาดมและยาสีฟันสมุนไพรไทยไว้ใช้เอง

โดย ดร.นรินทร์ กากะทุม : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/onmthailand

วันที่สร้าง : 21 มิถุนายน 2565

0

แบ่งปัน

23 มิ.ย. 2565 - 31 ก.ค. 2565