คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   จักรราศีเสวนา ครั้งที่ 4 พฤษภมิถน์
กิจกรรมปี 2565

16 มิ.ย. 2565

18 มิ.ย. 2565

จักรราศีเสวนา ครั้งที่ 4 พฤษภมิถน์

595 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

จักรราศีเสวนา ครั้งที่ 4 พฤษภมิถน์ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 

ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

FM 88.0 MHz (สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ - PSU Broadcast)

 

ขอนำท่านเข้าสู่หัวข้อการเสวนาเกี่ยวกับงานจิตรกรรมฝาผนัง 

หัวข้อ “พุทธศิลป์บนผนังโบสถ์ในลุ่มทะเลสาบสงขลา:การแปรเปลี่ยนจากงานหลวงสู่งานราษฎร์” 

โดย 

  • อาจารย์ ดร.เชน เพชรรัตน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ผู้ศึกษาวิจัยงานศิลปกรรมพุทธศาสนาในสงขลามาอย่างยาวนานหลายปี

 

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00น. - 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจรับฟังความรู้ทั้ง Online และ On-site

ต้องแนบหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มจากแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม 

สามารถลงทะเบียนได้โดยการสแกน QR Code ด้านล่างของป้ายประชาสัมพันธ์ 

หรือเข้าไปที่ https://docs.google.com/.../1xn8YyjETirWMKrUK.../edit

วันที่สร้าง : 16 มิถุนายน 2565

0

แบ่งปัน

16 มิ.ย. 2565 - 18 มิ.ย. 2565

13 ถนนวิเชียรชม
ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 074-311 728

โทรสาร : 074-311 881