คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   อบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมปี 2565

14 มิ.ย. 2565

24 มิ.ย. 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่

224 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญ ครู - อาจารย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์ ฟรี

 

จัดอบรมฯ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่ แหล่งเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์

และแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน ด้านอาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ผ่านนิทรรศการสื่อสัมผัสและกิจกรรมที่สนุกสนาน ได้รับความรู้และแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน 

ตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เข้าสู่อาชีพอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อพัฒนาประเทศ

 

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 - 15.00 .

พิกัด https://maps.app.goo.gl/oXu9dLTRCoqBBiu86

 

ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ทุกท่าน จะได้รับของที่ระลึกจาก อพวช.

พิเศษ* สำหรับโรงเรียนแรกที่สมัคร จะได้รับชุดการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม

โดยใช้เทคโนโลยีควบคุมแสงและความชื้นผ่านสมาร์ตโฟน

 

รายละเอียดและการสมัคร คลิก https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/15458

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08 1580 3350 (เกศวดี)

Email ; kedwadee@nsm.or.th

วันที่สร้าง : 14 มิถุนายน 2565

0

แบ่งปัน

14 มิ.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2565