คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โครงการอบรมศิลปะและทักษะการทำงานพิพิธภัณฑ์ รุ่น 5
กิจกรรมปี 2565

06 มิ.ย. 2565

30 มิ.ย. 2565

โครงการอบรมศิลปะและทักษะการทำงานพิพิธภัณฑ์ รุ่น 5

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

305 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture)

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ร่วมกับ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 

 

ขอเรียนเชิญท่านร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน

โครงการอบรมศิลปะและทักษะการทำงานพิพิธภัณฑ์ รุ่นที่ 5

การฝึกอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วม 

 

รายวิชา

1. เพลินพิพิธภัณฑ์ (Play, Learn, Earn Museum)

พิพิธภัณฑ์เพื่อการพัฒนามนุษย์ 

พิพิธภัณฑ์เพื่อความเพลิดเพลิน การเรียนรู้ การสร้างรายได้

วันที่ 1, 2, 3, 8, 9, 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

 

2. ภัณฑารักษ์เมือง (Urban Curator)

การสร้างพิพิธภัณฑ์สำหรับเมือง ภัณฑารักษ์พัฒนาเมือง 

การออกแบบเมือง ย่านสร้างสรรค์

วันที่ 15, 16, 17, 22, 23, 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. 

 

สถานที่จัดการอบรม : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ค่าลงทะเบียนวิชาละ 15,000 บาท

พิเศษ

  • ลงทะเบียนพร้อมกัน 2 รายวิชา ค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท/คน
  • ลงทะเบียนพร้อมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจากหน่วยงานเดียวกัน คนละ 12,000 บาท/รายวิชา

ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารโครงการ และใบสมัคร ได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1Vrq_J2fRHrRFX2YEy8LqleQ_renKPlrX?usp=sharing

 

ติดต่อสอบถาม คุณธีรวรรณ มิ่งบัวหลวง

โทรศัพท์ 086-839-8822

อีเมล rilcamuseumstudies@gmail.com

Facebook: RILCAmuseumstudies

วันที่สร้าง : 06 มิถุนายน 2565

0

แบ่งปัน

06 มิ.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565