คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกสัตลุง ตรีเมฆ
กิจกรรมปี 2565

03 พ.ค. 2565

22 พ.ค. 2565

โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกสัตลุง ตรีเมฆ

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

400 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม

โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกสัตลุง ตรีเมฆ

 

นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต 

กำกับการแสดงโดย สมชาย อยู่เกิด 

 

วันเสาร์ที่ ๒๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

 

บัตรราคา ๒๐๐๑๕๐๑๐๐ บาท

เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.) 

และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th

(เปิดด้วยโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ อาทิ Safari, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม(วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑

 

**การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัย

ด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด**

วันที่สร้าง : 03 พฤษภาคม 2565

0

แบ่งปัน

03 พ.ค. 2565 - 22 พ.ค. 2565