คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   วิจิตรสมัย ภาพยนตร์ความเรียง
กิจกรรมปี 2565

20 เม.ย. 2565

24 เม.ย. 2565

วิจิตรสมัย ภาพยนตร์ความเรียง

616 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) ขอเชิญชม “วิจิตรสมัย ภาพยนตร์ความเรียง” 

ภาพของกรุงรัตนโกสินทร์จากยุค 2470 จนถึงปัจจุบัน 4 ภาพยนตร์ทรงคุณค่า 

ได้แก่ สวรรค์มืด (2501) ปักธงไชย (2500) เศรษฐีอนาถา (2500) ห้วงรักเหวลึก (2498) 

 

ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565

 • เวลา 10.30 น. วิจิตรสมัย
 • เวลา 17.00 น. สวรรค์มืด (2501)

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565

 • เวลา 10.30 น. วิจิตรสมัย
 • เวลา 17.00 น. ปักธงไชย (2500)

 

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

 • เวลา 10.30 น. วิจิตรสมัย
 • เวลา 17.00 น. เศรษฐีอนาถา (2500)

 

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565

 • เวลา 10.30 น. วิจิตรสมัย
 • เวลา 17.00 น. ห้วงรักเหวลึก (2498)

 

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 

 • เวลา 10.30 น. วิจิตรสมัย 
 • เวลา 17.00 น. สวรรค์มืด (2501)

 

วันที่สร้าง : 19 เมษายน 2565

0

แบ่งปัน

20 เม.ย. 2565 - 24 เม.ย. 2565

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 224 8030 ต่อ 202, 302, 315

โทรสาร : 02 224 8031