คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   จากโรงทหารหน้าสู่ศาลาว่าการกลาโหม
กิจกรรมปี 2565

19 เม.ย. 2565

24 เม.ย. 2565

จากโรงทหารหน้าสู่ศาลาว่าการกลาโหม

พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม

790 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

งาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์"

วันที่ ๒๐-๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม

จากโรงทหารหน้าสู่ศาลาว่าการกลาโหม”

- ชมสถาปัตยกรรมของโรงทหารหน้าศิลปะแบบพาลลาเดียนในสมัยรัชกาลที่ ๕

- นิทรรศการและส่วนจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ของศาลาว่าการกลาโหม

- ร่วมสัมผัสและถ่ายรูปกับปืนใหญ่กระบอกสำคัญ ด้านหน้าอาคารศาลาว่าการกลาโหม

 

  • เปิดให้เข้าชมเป็นรอบ จำนวน ๔ รอบ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ / ๑๑.๐๐ / ๑๔.๐๐ / ๑๖.๓๐ น. โดยจำกัดผู้เข้าชมรอบละ ๓๐ คน/รอบ
  • ลงทะเบียนเพื่อจองวันและเวลาในการเข้าชมได้ตามคิวอาร์โค้ดหรือกดที่ลิ้งค์ https://bit.ly/3M5awS9

 

วันที่สร้าง : 19 เมษายน 2565

0

แบ่งปัน

19 เม.ย. 2565 - 24 เม.ย. 2565