คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   รายการแสดงงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช
กิจกรรมปี 2565

02 เม.ย. 2565

08 เม.ย. 2565

รายการแสดงงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

393 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ขอเชิญชมรายการแสดง 

งานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

วันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.

ณ เวทีกลางแจ้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ชมฟรี* โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑

หรือดูข้อมูลได้ที่ Facebook : สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

วันที่สร้าง : 31 มีนาคม 2565

0

แบ่งปัน

02 เม.ย. 2565 - 08 เม.ย. 2565

17:30 - 19:30