คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการถาวร “วัฒนธรรมบ้านเก่า”
กิจกรรมปี 2565

23 มี.ค. 2565

31 มี.ค. 2565

นิทรรศการถาวร “วัฒนธรรมบ้านเก่า”

987 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากร ชวนเที่ยว

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี

ชมนิทรรศการถาวร “วัฒนธรรมบ้านเก่า”

จัดแสดงการขุดค้นและหลักฐานทางโบราณคดี

ที่ได้จากแหล่งโบราณคดีบ้านเก่า มีอายุกว่า 3,500 ปี

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี

เปิดทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3454 0671-2

วันที่สร้าง : 23 มีนาคม 2565

0

แบ่งปัน

23 มี.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565

09:00 - 16:00

เลขที่ 164 หมู่ที่ 3
ตำบลบ้านเก่า
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์ : 034-540 671-2 / 081-294 9944

โทรสาร :