คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   FAD 11 SONGKHLA : FINEARTS ศาสตร์และศิลป์
กิจกรรมปี 2565

01 เม.ย. 2565

30 เม.ย. 2565

FAD 11 SONGKHLA : FINEARTS ศาสตร์และศิลป์

908 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

FAD 11 SONGKHLA : FINEARTS ศาสตร์และศิลป์

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เมืองสงขลา

ผ่านพันธกิจของสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา ภายใต้แนวคิด “สืบอดีตสู่อนาคต” 

 

โดยจะมีชิ้นงานศิลปะจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา 

ประกอบด้วย กลุ่มโบราณคดี , กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา , หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา 

 

ผู้เข้าชมจะได้รับทั้งสาระความรู้ทั้งในเรื่องโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

และความสนุกสนานเพลิดเพลินตลอดการเข้าชมงาน

 

นิทรรศการ FAD 11 SONGKHLA : FINEARTS ศาสตร์และศิลป์ 

จัดแสดงระหว่างวันที่ ๙ มีนาคม ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ 

ณ บ้านเขียนเจริญ (ร้านน้ำชาฟุเจาเดิม) ถนนนางงาม อำเภอเมืองสงขลา

เปิดให้เข้าชมเฉพาะวันศุกร์-เสาร์- อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. 

วันที่สร้าง : 10 มีนาคม 2565

0

แบ่งปัน

01 เม.ย. 2565 - 30 เม.ย. 2565

10:00 - 19:00

13 ถนนวิเชียรชม
ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 074-311 728

โทรสาร : 074-311 881