คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ไขความรู้จากครูกรมศิลป์
กิจกรรมปี 2565

23 ก.พ. 2565

24 ก.พ. 2565

ไขความรู้จากครูกรมศิลป์

กรมศิลปากร

179 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live

รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์

ตอน “พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรม”

 

วิทยากรโดย 

  • นางดาวรัตน์ ชูทรัพย์ นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ (ภาษาและวรรณกรรม)
  • นายปารเมศ อภัยฤทธิรงค์ : นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

ดำเนินรายการโดย นางกมลชนก พรภาสกร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๔๕ น. 

ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร 

วันที่สร้าง : 23 กุมภาพันธ์ 2565

0

แบ่งปัน

23 ก.พ. 2565 - 24 ก.พ. 2565