คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Song To Remember "Because....
กิจกรรมปี 2565

16 ก.พ. 2565

20 ก.พ. 2565

ศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Song To Remember "Because....

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

274 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม 

รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Song To Remember "Because....."           

โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร อำนวยเพลงโดย นาวี คชเสนี 

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐น.ณ โรงละครแห่งชาติ 

 

บัตรราคา ๒๐๐๑๕๐๑๐๐ บาท  

เริ่มจำหน่ายบัตร วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา ๐๙.๐๐– ๑๕.๓๐น.) 

และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th

(เปิดด้วยโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ อาทิ Safari, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒,๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑

 

***การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัย

ด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด***

วันที่สร้าง : 11 กุมภาพันธ์ 2565

0

แบ่งปัน

16 ก.พ. 2565 - 20 ก.พ. 2565