คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   นิทรรศการศิลป์สุวรรณภูมิบนเส้นทางสายไหมทางทะเล
กิจกรรมปี 2565

03 ก.พ. 2565

27 ก.พ. 2565

นิทรรศการศิลป์สุวรรณภูมิบนเส้นทางสายไหมทางทะเล

445 ผู้เข้าชม

3

แบ่งปัน

เมื่อหลักฐานทางโบราณคดีเปล่งเสียงออกมาผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัย

เพื่อบอกเล่าเรื่องราวแห่งดินแดน "สุวรรณภูมิ"

นิทรรศการศิลป์สุวรรณภูมิบนเส้นทางสายไหมทางทะเล

จัดแสดงทั้งหมด จุด ณ ชุมชนสงขลาเมืองเก่า 

  • ถ.กำแพงเพชร : หอศิลป์สงขลา - Songkhla Art Center
  • ถ.นครนอก : บ้าน 123, บ้านสงครามโลกบ้าน 73, บ้านยะหริ่ง
  • ถ.นครใน : บ้าน 168, บ้าน 216 (บ้านคราม)
  • ถ.นางงาม : a.e.y. Space

 

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันนี้ - 27 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 10.30 - 17.30 น. (หยุดทุกวันจันทร์ - อังคาร)

วันที่สร้าง : 03 กุมภาพันธ์ 2565

3

แบ่งปัน

03 ก.พ. 2565 - 27 ก.พ. 2565

10:30 - 17:30

เลขที่ 14 ถนนกำแพงเพชร
ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 061-173 0963

โทรสาร :