คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกวดวาดภาพ “โนราวิถีใต้”
กิจกรรมปี 2565

03 ก.พ. 2565

13 ก.พ. 2565

ประกวดวาดภาพ “โนราวิถีใต้”

331 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มูลนิธิเมืองเก่าสงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอเชิญร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพ “โนราวิถีใต้”

ในโครงการส่งเสริมเผยแพร่ค่านิยมความเป็นไทย

กิจกรรมในนิทรรศการ “ศิลป์สุวรรณภูมิบนเส้นทางสายไหมทางทะเล”

 

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอศิลป์สงขลา Songkhla Art Center

โดยการแข่งขันประกวดวาดภาพแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระยะเวลาในการประกวดวาดภาพ ตั้งแต่ 13.00 - 16.00 น.

และส่งภาพให้กรรมการ ไม่เกิน 16.30 น.

*รับกระดาษสำหรับวาดจากทางหอศิลป์สงขลา

ผู้เข้าประกวดเตรียมอุปกรณ์ในการวาดมาด้วยตนเอง *

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น

วันที่สร้าง : 03 กุมภาพันธ์ 2565

0

แบ่งปัน

03 ก.พ. 2565 - 13 ก.พ. 2565

เลขที่ 14 ถนนกำแพงเพชร
ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์ : 061-173 0963

โทรสาร :