คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   กรมประมง เปิด 8 อควาเรี่ยม ให้ประชาชนเข้าชมฟรี !!!
กิจกรรมปี 2564

30 ธ.ค. 2564

15 ม.ค. 2565

กรมประมง เปิด 8 อควาเรี่ยม ให้ประชาชนเข้าชมฟรี !!!

กรมประมง

337 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

กรมประมง ส่งสุขต้อนรับปีใหม่ 2565

เปิด 8 อควาเรี่ยม และ 39 ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

ให้ประชาชนเข้าชมฟรี !!! พร้อมกันทั่วประเทศ

 

1. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง จังหวัดระยอง

เปิดให้เข้าชมระหว่าง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565 เวลา 10.00-17.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3865 3741

2. สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ(บึงสีไฟ) จังหวัดพิจิตร

เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2564 - 15 มกราคม 256 เวลา 08.30-16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5661 1309 

3. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำพะเยา(พิพิธภัณฑ์ปลาบึกจังหวัดพะเยา) จังหวัดพะเยา

เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 54431 1251 

4. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3651 0520 

5. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

และหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3943 3216-8 

6. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสกลนคร (สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน) จังหวัดสกลนคร

เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 4271 1447 

7. สถานแสดงพันธุ์เต่าบกและเต่าน้ำจืดของไทย จังหวัดสตูล 

เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 7477 5455 

8. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5627 4503 

วันที่สร้าง : 29 ธันวาคม 2564

0

แบ่งปัน

30 ธ.ค. 2564 - 15 ม.ค. 2565