คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เข้าชมพิพิธภัณฑ์พร้อมรับโปสการ์ดที่ระลึก ฟรี
กิจกรรมปี 2564

31 ธ.ค. 2564

03 ม.ค. 2565

เข้าชมพิพิธภัณฑ์พร้อมรับโปสการ์ดที่ระลึก ฟรี

401 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี 

เปิดทำการเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ 

เชิญกราบสักการะพระพุทธรูปนาคปรก เพื่อความเป็นสิริมงคล

เข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมรับโปสการ์ดที่ระลึก ฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๓๓๐

วันที่สร้าง : 27 ธันวาคม 2564

0

แบ่งปัน

31 ธ.ค. 2564 - 03 ม.ค. 2565

09:00 - 16:00

เลขที่ 186/1 ศูนย์ราชการกรมศิลปากร ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
ตำบลสนามชัย
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ : 035-535 330 / 035-536 100-1

โทรสาร : 035-535 330 / 035-536 100-1