คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   สักการะ “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา”
กิจกรรมปี 2564

31 ธ.ค. 2564

03 ม.ค. 2565

สักการะ “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา”

261 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญสักการะ “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา”

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ 

ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕

เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี 

 

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ นครราชสีมา

เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

โทร. ๐๔๔-๒๔๒ ๙๕๘ 

วันที่สร้าง : 24 ธันวาคม 2564

0

แบ่งปัน

31 ธ.ค. 2564 - 03 ม.ค. 2565

08:30 - 16:00

772 ถนนราชดำเนิน
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์ : 044-242 958

โทรสาร : 044-230 245