คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   การประกวดศิลปกรรม
กิจกรรมปี 2564

23 พ.ย. 2564

05 ธ.ค. 2564

การประกวดศิลปกรรม

The ART

196 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ บุคลากรผู้สอนศิลปะ

นักเรียน นักศึกษา ศิลปินอิสระ และบุคคลทั่วไป

 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดศิลปกรรม

ศิลปกรรมต้นแบบสุนทรียะศิลปะสุวรรณภูมิสู่อัตลักษณ์การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ

(ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์)

 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 5 ธันวาคม 2564

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมวันที่ 18-20 ธันวาคม 2564

 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก : ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร

จากศิลปินชั้นเยี่ยม ศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ

 

สอบถามข้อมูลการสมัครทาง : The ART (ศิลปะกับชีวิต)

กลุ่ม LINE OPENCHAT : The ART

วันที่สร้าง : 23 พฤศจิกายน 2564

0

แบ่งปัน

23 พ.ย. 2564 - 05 ธ.ค. 2564