คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เยือนถิ่นพญาคันคาก ยลวิมานพญานาค ณ แดนบั้งไฟ
กิจกรรมปี 2564

31 ต.ค. 2564

เยือนถิ่นพญาคันคาก ยลวิมานพญานาค ณ แดนบั้งไฟ

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

154 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยสัญจรออนไลน์ ครั้งที่ 6 / 2564

 

เยือนถิ่นพญาคันคาก ยลวิมานพญานาค ณ แดนบั้งไฟโดยวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ

  • คุณสุชาติ สุขพิศาล : นักสร้างสรรค์อาวุโส

ผู้สร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก และพิพิธภัณฑ์พญานาค จังหวัดยโสธร

 

เปิดประตูขึ้นรถทัวร์ทิพย์ : วันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม 2564เวลา 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกกิจกรรมได้ที่ https://www.surveycan.com/survey270880

 

โดยหากท่านผ่านการพิจารณาแล้ว สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จะส่ง Link 

ในการเข้าห้องร่วมกิจกรรมทัวร์ทิพย์ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

ให้แก่ท่าน ทางอีเมลส์ที่ท่านได้ให้ไว้ ในวันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2564

วันที่สร้าง : 29 ตุลาคม 2564

0

แบ่งปัน

31 ต.ค. 2564

14:00 - 16:00