คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   "ศูนย์การเรียนรู้" ไม่เรียนได้ไหม
กิจกรรมปี 2564

30 ต.ค. 2564

"ศูนย์การเรียนรู้" ไม่เรียนได้ไหม

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

96 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่ว

กิจกรรม MUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 10 / 2564

"ศูนย์การเรียนรู้" ไม่เรียนได้ไหม...แต่ได้อะไรมากกว่า “รู้”โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  • อ.วรรณา อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการผู้จัดการฝ่ายพิพิธภัณฑ์

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

 

เปิดห้องเสวนา : วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ลงทะเทียนเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://www.surveycan.com/survey270875

 

โดยหากท่านผ่านการพิจารณาแล้ว สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จะส่ง Link 

ในการเข้าห้องเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ให้แก่ท่าน 

ทางอีเมลส์ที่ท่านได้ให้ไว้ ในวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564

วันที่สร้าง : 29 ตุลาคม 2564

0

แบ่งปัน

30 ต.ค. 2564

14:00 - 16:00