คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   แจ้งเปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆ
กิจกรรมปี 2564

01 พ.ย. 2564

30 พ.ย. 2564

แจ้งเปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆ

สำนักพระราชวัง

54 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักพระราชวัง แจ้งเปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เป็นต้นไป เตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยว 

เกิดความปลอดภัยและมีความมั่นใจเมื่อเข้าชม ประกอบด้วย

  • พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  • พระราชวังบางปะอิน
  • พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
  • โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
  • พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  • โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

** สำหรับพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน เปิดเข้าชมตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป**

 

วันที่สร้าง : 27 ตุลาคม 2564

0

แบ่งปัน

01 พ.ย. 2564 - 30 พ.ย. 2564