คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประกวด Clip VDO สื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์
กิจกรรมปี 2564

16 ก.ย. 2564

17 ก.ย. 2564

ประกวด Clip VDO สื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์

225 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง 

ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 

 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการประกวด Clip VDO สื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์

ความยาวไม่เกิน 7 นาที ภายใต้หัวข้อที่กำหนด 

“สร้างสรรค์ สื่อวิทย์ สนุกคิด น่าเรียนรู้” 

เพื่อสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน 

 

ลุ้นรับของรางวัลชุดสื่อการเรียนรู้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 123 รางวัล

เปิดรับสมัคร – ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564

หมดเขตส่งผลงาน - วันที่ 27 กันยายน 2564

 

ดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ shorturl.at/chuEJ

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ shorturl.at/rDGHJ

ส่งผลงานได้ที่ shorturl.at/nsO03

วันที่สร้าง : 16 กันยายน 2564

0

แบ่งปัน

16 ก.ย. 2564 - 17 ก.ย. 2564

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์
ตำบลบางกรวย
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : โทร. 0-2436-8952/ 0-2436-8953 หรือ 08-6345-0234

โทรสาร :