คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   Museum Streaming Talk
กิจกรรมปี 2564

19 ก.ย. 2564

21 ก.ย. 2564

Museum Streaming Talk

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

136 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์” (Museum Streaming Talk)

ผ่าน Facebook Live : Office of National Museums, Thailand

ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 

วันที่ 19 กันยายน 2564 การบรรยายพิเศษ หัวข้อหลัก “Role of Museum During Pandemic”

 • หัวข้อ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในยุคโควิด

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร 

 • หัวข้อ การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในยุคโควิด

นายราเมศ พรหมเย็น : ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติบรรยาย 

 • หัวข้อ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในยุคโควิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ : ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการ : นางสาวดวงใจ พิชิตณรงค์ชัย หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

 

วันที่ 20 กันยายน 2564 การเสวนา หัวข้อ “Digital Tools in Museums”

 • Museum Delivery: พิพิธภัณฑ์พร้อมเสิร์ฟ

นางสาวนิตยา กนกมงคล : ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

 • Museum Event 0n Digital Platform

นางกาญจนา ศรีปัดถา : ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

 • Museum Marketing

Mr.Toby Lu Sales and Exhibition Manager, River City Bangkok

ผู้ดำเนินรายการ : นางสาวจุฑารัตน์ เจือจิ้น ภัณฑารักษ์ชำนาญการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 

วันที่ 21 กันยายน 2564 การเสวนา หัวข้อ “Museum without Walls”

ผู้ร่วมเสวนา 

 • ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นายจิรภัทร ชนะสิทธิ์ : ผู้ก่อตั้งแฟนเพจเฟซบุ๊ก “พิพิธภัณฑ์ พุ่มพวง ดวงจันทร์”
 • นายสุทธิพงษ์ สุริยะ ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ

ผู้ดำเนินรายการ : นางสาวสิรินทร์ ย้วนใยดี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก

 

สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

Facebook Page: Office of National Museums, Thailand

 

 

วันที่สร้าง : 14 กันยายน 2564

0

แบ่งปัน

19 ก.ย. 2564 - 21 ก.ย. 2564