คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ประติมากรรมเสียงเพลงแห่งอันดามัน
กิจกรรมปี 2564

01 พ.ย. 2564

31 ธ.ค. 2564

ประติมากรรมเสียงเพลงแห่งอันดามัน

208 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

ประติมากรรมเสียงเพลงแห่งอันดามัน (ไม้มะหาดและนกอินทรี)”

ประติมากรรมชิ้นนี้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหน้าเมืองกระบี่

ได้รับรางวัล “สถานที่อารยสถาปัตย์แห่งปี 2562” ประเภท “แหล่งท่องเที่ยว Friendly Design” 

จากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

 

  • อินทรี หมายถึง “สิ่งมีชีวิต มนุษย์ ศิลปะและวัฒนธรรม” 

โดย ดร. กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2540

  • ไม้มะหาด หมายถึง “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

โดย Mr. คัตซึมิ มูไก ศิลปินระดับโลก ชาวญี่ปุ่น 

  • มีไม้ มีนก ... ไม่มีไม้ ไม่มีนกความหมาย คือ ถ้าทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย สิ่งมีชีวิต มนุษย์ ศิลปะและวัฒนธรรมนั้นก็อยู่ไม่ได้

ดังนั้น ทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ภายในนกอินทรี จะมีลูกนิมิต และลูกปัดที่ตั้งอยู่ ลดหลั่นกัน 

ซึ่งเปรียบได้กับบัวสี่เหล่า เพื่ออุปมาเปรียบบุคคลเหมือนดอกบัว 4 จำพวก

 

ผู้ให้การสนับสนุน :

• นายชวน ภูเก้าล้วน 

สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท)

• นายสุวรรณ มุคุระ ผู้บริจาคไม้มะหาด 

วันที่สร้าง : 03 กันยายน 2564

0

แบ่งปัน

01 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564

00:00 - 23:59

ถนนมหาราช
ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

โทรศัพท์ : 075-621359 กด 0

โทรสาร : 075-621359