คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   พิพิธภัณฑ์บริการสังคม (Engaged Museum)
กิจกรรมปี 2564

29 ส.ค. 2564

พิพิธภัณฑ์บริการสังคม (Engaged Museum)

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

481 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
MUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021
สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 4/2564
พิพิธภัณฑ์บริการสังคม (Engaged Museum)

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
  พิพิธภัณฑ์มนุษยวิทยาวัฒนธรรม และรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ "วิวิธชาติพันธุ์"
  และหัวหน้าโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม

 • อาจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
  พิพิธภัณฑ์มนุษยวิทยาวัฒนธรรม และรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ "วิวิธชาติพันธุ์"
  เจ้าของแบรนด์ iCULTURE

 

เปิดห้องเสวนา : วันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2564
เวลา 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

สนใจเข้าร่วมการเสวนา ลงทะเบียนได้ที่ https://www.surveycan.com/survey265784

โดยหากท่านผ่านการพิจารณาแล้ว ท่านสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จะส่ง Link

ในการเข้าห้องเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ให้ทางอีเมลส์

ที่ท่านได้ให้ไว้ ในวันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันที่สร้าง : 26 สิงหาคม 2564

0

แบ่งปัน

29 ส.ค. 2564

14:00 - 16:00