คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   พิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ 5
กิจกรรมปี 2564

23 ส.ค. 2564

พิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ 5

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

260 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 

ผ่าน Facebook Live : Office of National Museums, Thailand

 

พิพิธภัณฑ์เสวนา ครั้งที่ 5

เรื่อง “ลพบุรีศรีรามเทพนคร : จากหลักฐานโบราณคดีและเอกสารโบราณ"

วันจันทร์ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

  • บรรยายพิเศษหัวข้อ : ลพบุรีศรีรามเทพนคร

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม

  • หัวข้อ : ศรีรามเทพนคร-นครพระราม จากหลักฐานเอกสารโบราณ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศานติ ภักดีคำ

 

สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

Facebook Page : Office of National Museums, Thailand

วันที่สร้าง : 23 สิงหาคม 2564

0

แบ่งปัน

23 ส.ค. 2564

13:00 - 15:00