คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   วาดฝันปันสุข ศิลปะร่วมสมัยเพื่อคนพิการ
กิจกรรมปี 2564

20 ส.ค. 2564

23 ส.ค. 2564

วาดฝันปันสุข ศิลปะร่วมสมัยเพื่อคนพิการ

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด)

307 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

ขอเชิญชมกิจกรรม โครงการวาดฝันปันสุข ศิลปะร่วมสมัยเพื่อคนพิการ

ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams

ระหว่างวันที่ 19 – 20 และ 23 สิงหาคม 2564   

 

โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา 

เป็นผู้ให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

1. หัวข้อ ศิลปะกับการสื่อสารในโลกยุคใหม่”  โดย ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู 

2. หัวข้อ ศิลปะกับความงามทางสุนทรียภาพ” โดย ผศ.วิทยา   พลวิฑูรย์  

3. หัวข้ออิทธิพลแห่งสีสัน” โดย ผศ.ไกรสร วิชัยกุล

4. หัวข้อ เทคนิคแม่พิมพ์ลายฉลุหลากสี” โดย รศ.ลิปิกร มาแก้ว 

5. หัวข้อ เทคนิคการสร้างพื้นหลังด้วยสีอะคริลิก” โดย อ.เนติ พิเคราะห์ 

 

โดยสามารถติดตามรับชมได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams 

Facebook: คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) 

และโรงเรียนศรีสิงวาลย์ เชียงใหม่ 

วันที่สร้าง : 20 สิงหาคม 2564

0

แบ่งปัน

20 ส.ค. 2564 - 23 ส.ค. 2564