คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีสาน
กิจกรรมปี 2564

03 ก.ย. 2564

เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีสาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

236 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีสาน

“พิพิธภัณฑ์กินได้” วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ด้วยระบบออนไลน์

 

1. สาธิตออนไลน์ “พิพิธภัณฑ์กินได้ กรณีพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

 • อาหารการกิน
 • ใบลานและอักษรโบราณ
 • เส้นใยและลวดลาย

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสนอแนวทางการขับเคลื่อน “พิพิธภัณฑ์กินได้”

3. เสวนาหัวข้อ “พิพิธภัณฑ์กับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต”

 • คุณวีรวัฒน์ กังวานนวกุล โรงเล่น พิพิธภัณฑ์เล่นได้ จังหวัดเชียงราย
 • คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ : ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ
 • คุณนิตยา กนกมงคล : ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
 • คุณนิธิ วติวุฒิพงศ์ : Content Curator, Pleiades Bangkok Co.,Ltd
 • ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล

ผู้ดำเนินการเสวนา :

 • อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัมนธรรมอีสาน

 

**สอบถามเพิ่มเติม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686

Email: rinac@msu.ac.th

วันที่สร้าง : 19 สิงหาคม 2564

0

แบ่งปัน

03 ก.ย. 2564