คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   ละครพระอภัยมณี ตอน สินสมุทรร้องทุกข์
กิจกรรมปี 2564

03 ก.ย. 2564

ละครพระอภัยมณี ตอน สินสมุทรร้องทุกข์

570 ผู้เข้าชม

2

แบ่งปัน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

ร่วมกับโครงการศิลปินซ่อมสร้างสังคม 

ขอเชิญชมการแสดงละครพระอภัยมณี ตอน สินสมุทรร้องทุกข์ 

โดย ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง 

จัดแสดงออนไลน์ วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 12.40 – 13.30 น. 

ณ FB : คณะละครมรดกใหม่ สำนักศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา

 

พร้อมเสวนากับนักการละคร หลากหลายรุ่น ได้แก่ 

  • คุณศุภเมธ หมายมุ่ง
  • คุณชิงชัย สายสินธุ์
  • คุณฐานชน จันทร์เรือง
  • คุณบทละคร จันทร์เรือง
  • และคุณคีตภูมิ สายสินธุ์ 

วันที่สร้าง : 19 สิงหาคม 2564

2

แบ่งปัน

03 ก.ย. 2564

12:40 - 13:30

เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 224 8030 ต่อ 202, 302, 315

โทรสาร : 02 224 8031