คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

 1. หน้าแรก
 2.    >   
 3.    >   ประกาศผลคัดเลือก Museum Thailand Awards รอบที่  1
กิจกรรมปี 2564

24 ส.ค. 2564

ประกาศผลคัดเลือก Museum Thailand Awards รอบที่ 1

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

1506 ผู้เข้าชม

2

แบ่งปัน

รายชื่อพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่ผ่านการคัดเลือก

Museum Thailand Awards 2021 รอบที่ 1

 

พิพิธภัณฑ์ด้านชุมชนและท้องถิ่น

 • พิพิธภัณฑ์ปานถนอม  
 • พัฒน์พงศ์มิวเซียม                                                              
 • มิวเซียม ปะพวน ที่ปากพลี

 

พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม

 • เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม
 • พิพิธภัณฑ์เมืองพังงา
 • พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
 • พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา
 • มิวเซียมภูเก็ต
 • ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อบ้านใบบุญ

 

พิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 • พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี

 

พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 • พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์ และไดโนเสาร์
 • พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม
 • สเปซอินสไปเรียม
 • หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา
 • อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
 • อุทยานหลวงราชพฤกษ์

 

**หมายเหตุ** 

(1) รายชื่อพิพิธภัณฑ์เรียงตามตัวอักษร

(2) พิพิธภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ จะได้รับประสานงานเพื่อนำเสนอข้อมูลและสัมภาษณ์ 

ผ่านโปรแกรมนำเสนอแบบ Online โดยมีเวลา 30 นาที ในวันและเวลาที่ สพร. กำหนด ได้แก่

 • วันที่ 17 สิงหาคม 2564 : 
  • พิพิธภัณฑ์ด้านชุมชนท้องถิ่น
  • พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2564 : 
  • พิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  • พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

(3) พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการ  จะได้รับเกียรติบัตรร่วมคัดเลือกรางวัล

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่สร้าง : 16 สิงหาคม 2564

2

แบ่งปัน

24 ส.ค. 2564